Wat is uw ambitie?

TWST helpt organisaties om de omwenteling te maken die nodig is om hun prestaties te verbeteren. Onze aanstekelijke manier van 'samenwerken aan verbetering' levert zowel tevredener klanten, geïnspireerdere medewerkers als betere bedrijfscijfers op

Ik wil mijn organisatie continu verbeteren

TWST helpt om 'continu verbeteren' onderdeel te maken van de manier van werken. Door naast het gebruik van lean instrumenten, dag- en weekstarts; leidinggevenden en hun teams te coachen op leiderschap en teameffectiviteit. Met als resultaat dat prestaties op een aanstekelijke wijze verbeteren.

Kijk wat Dennis Lausberg van Woonstad Rotterdam hierover zegt. In het artikel "Continu leren en verbeteren als team" leest u meer over de aanpak van TWST.

Ik wil mijn organisatie commerciëler maken

TWST helpt uw commerciële slagkracht te vergroten. Door met de salesorganisatie het salesproces stap voor stap te verbeteren de commerciële teams uit te dagen op hun commerciële talent. Met als resultaat meer klanten, betere klantrelaties, meer en grotere opdrachten; kortom meer omzet.

Kijk wat Joris Geertman van KPN Consulting hierover zegt. In het artikel "KPN Consulting Sterker in Sales" leest u meer over de aanpak van TWST.

Ik wil in mijn organisatie werken met zelfsturende teams

TWST helpt zelfsturende teams succesvol te maken. Door nadrukkelijk het resultaat als uitgangspunt te nemen en daarop de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden toe te kennen en hiermee te oefenen. Met als resultaat dat zelfsturende teams bijdragen aan de concrete doelstellingen van het team en de organisatie.

Kijk wat Ruud van Es van SVB hierover zegt. In het artikel "Hoe bedrijven verdwijnen en hoe we gaan werken in tijdelijke expertteams" leest u meer over de visie van TWST.

Ik wil het leiderschap van mijn organisatie versterken

TWST helpt leidinggeven met hun teams meer impact te maken op het organisatieresultaat. Door organisatiedoelstellingen centraal te stellen, teamleden te laten doen waar ze goed in zijn en vervolgens in actie, in het werk te experimenteren met nieuwe manieren van leidinggeven. Met als resultaat dat leidinggevenden, individueel en als leiderschapsteam, beter presteren.

Kijk wat John Bendemacher van ABN Amro er over zegt. In het artikel "The fish on the table" leest u meer over de visie van TWST.

Leer verbetering onweerstaanbaar aanstekelijk te maken!

Wil je regelmatig een dosis inspiratie ontvangen over veranderen en prestaties verbeteren? Vul dan hier je gegevens in:

Newsletter

TWST principes

Dit is hoe we voor onze klanten overtuigend en blijvend resultaat realiseren

We staan met onze poten in de klei, niet op de hei

Poten in de klei,
niet op de hei

Op een oude rails kan een nieuwe trein geen snelheid maken en snelheid houden. Leiderschapsprogramma’s zonder te kijken naar de besturing hebben geen blijvend effect op het organisatieresultaat net als procesoptimalisaties waarbij niet aan teameffectiviteit wordt gewerkt. Daarom kijken we ‘systemisch’ en integraal naar zowel de ‘harde’ kant van besturing en inrichting als de ‘zachte’ kant van leiderschap en teameffectiviteit. Zodat hiermee de verbetering blijvend merkbaar is in bevlogenheid van leidinggevenden en teams en meetbaar is in de klantprestaties en het rendement.

Kleine verbeteringen,
groot effect

We kijken integraal want anders blijven oude manieren nieuwe ambities dwars zitten

Systemisch kijken,
oude gewoontes doorbreken

We geloven dat mensen vooral leren door te doen en ervaren. We sluiten daarom liever aan op de werkvloer dan op de hei om over ander gedrag te praten. Uiteindelijk komt iedere verbetering neer op ander gedrag in het dagelijks werk. Samen met de betrokken teams ontwikkelen we de nieuwe manieren van werken. Hoe beter nieuwe manieren van werken bij de praktijk aansluiten, hoe gemakkelijker ze over te pakken zijn, hoe sneller ze bij mensen aanslaan.

Snel de verbeterbeweging realiseren begint door te starten met vele kleine acties. Hoe kleiner, hoe haalbaarder namelijk. Zo helpen we de betrokkenen om snel te starten met de nieuwe manieren van werken. Gaan de prestaties omhoog dan gaan we er mee door. Al die kleine succesvolle acties werken aanstekelijk en daarmee stimuleren we dat leidinggevenden en teams eigenaarschap nemen om continu te leren en verbeteren.

Op een oude rails kan een nieuwe trein geen snelheid maken en snelheid houden. Leiderschapsprogramma’s zonder te kijken naar de besturing hebben geen blijvend effect op het organisatieresultaat net als procesoptimalisaties waarbij niet aan teameffectiviteit wordt gewerkt. Daarom kijken we ‘systemisch’ en integraal naar zowel de ‘harde’ kant van besturing en inrichting als de ‘zachte’ kant van leiderschap en teameffectiviteit. Zodat hiermee de verbetering blijvend merkbaar is in bevlogenheid van leidinggevenden en teams en meetbaar is in de klantprestaties en het rendement.

Wij geven tijdelijke versterking om daarmee blijvende verbetering mogelijk te maken. Dat betekent dat we voortdurend kijken naar hoe we de verbetering effectief borgen. Hierbij zijn we steeds bezig om het zelfstandig leer- en verbetervermogen van de organisaties en de teams te activeren, zodat men zelfstandig het continu leren en verbeteren van de (klant)prestaties kan voortzetten.

Soms zorgen onbewuste gewoontes en ongrijpbare belemmeringen ervoor dat de nieuwe manier van werken maar niet aanslaat. Vaak zijn ze lastig te herkennen en onder woorden te brengen. We gebruiken methoden uit de product design wereld om erachter te komen welke zorgen en dromen mensen in jullie organisatie hebben, omdat je dan weet waarom mensen wel of niet bewegen. Om jullie op een creatieve en memorabele manier een spiegel voor te houden, nemen we sneltekenaars, filmmakers of theatermakers mee. Dit maakt het gedrag in kwestie makkelijker te bespreken én doorbreken. En daarnaast creëren deze vormen een aanstekelijk effect waardoor de nieuwe manieren van werken aanstekelijk gaat werken en waardoor anderen mee willen doen.

Een verandering heeft pas zin als deze merkbaar verschil maakt voor jullie klanten én zichtbaar is het bedrijfsresultaat onder aan de streep. Kortom: merkbaar en overtuigend voor klanten en CFO’s! We brengen de blik van de buitenstaander met de betrokkenheid van een eigenaar. We zijn zo overtuigd van onze aanpak dat we onze beloning verbinden aan de prestaties.

We geven tijdelijke versterking voor blijvende verbetering

Tijdelijke versterking,
blijvende verbetering

We gebruiken creatieve vormen om roestige gewoontes te doorbreken en zodat de nieuwe manier van werken aanstekelijk gaan werken

Vernieuwende aanpakken,
aanstekelijk verbeteren

We verbinden ons aan jullie prestaties

Wij verbinden ons
aan jullie resultaten

Wij hebben successen behaald voor deze klanten

Wat klanten zeggen over de samenwerking met TWST

 • Ron van Kints
  De samenwerking met TWST heeft ons niet alleen een duidelijk en gedragen beeld van onze ambitie opgeleverd, maar ons ook in staat gesteld deze over de bühne te brengen en last but not least over te gaan tot daadwerkelijke implementatie.
  lees meer over de ervaring van Ron van Kints - stafdirecteur Administratie, Informatievoorziening en Control (AIC), Hogeschool Rotterdam
  Hogeschool Rotterdam
 • Ad van Mierlo
  Ik had wat hulp nodig bij de transitie naar een zelfsturende organisatie en bij TWST vond ik het enthousiasme en de gedrevenheid die ik nodig had om mij bij deze transitie te begeleiden. We werken nu met een enthousiast en volwassen team.
  lees meer over de ervaring van Ad van Mierlo - kwartiermaker van het kenniscentrum Handhaving & Naleving en Advies, VNG
  Hogeschool Rotterdam
 • Magdeleen Sturm en Marcel Benard
  We zijn blij met de omzetgroei die de nieuwe aanpak met zich mee heeft gebracht. Maar we denken dat vooral de energie die bij ons allemaal is aangewakkerd de grootste winst van dit project is geweest
  lees meer over de ervaring van Magdeleen Sturm en Marcel Benard - Managing Partner bij Lysias Group
  Lysias
 • Marlene Korevaar
  Voor mij was het essentieel dat we deze implementatie met eigen kennis en mensen zouden laten verlopen
  lees meer over de ervaring van Marlene Korevaar - Manager Finance en Informatievoorziening
  Leystromen
 • Ruud van Es
  Een organisatie is nooit klaar. Door de TWST aanpak waarbij we dingen klein proberen en echt doen en van onze plek weg durven te komen, krijgen we energie om volgende stappen te zetten
  Ruud van Es - waarnemend lid Raad van Bestuur SVB
  SVB
 • John Bendermacher
  De TWST mannen grepen op een aantal momenten in en zorgden voor een aantal reflectiemomenten met het team. En met resultaat!
  lees meer over de ervaring van John Bendermacher - Directeur Group Audit bij ABN AMRO
  ABN AMRO
 • Mascha Hanusch
  TWST had activiteiten bedacht waarbij de mensen elkaar zakelijk leerden kennen maar ook de menselijke kanten aan de orde kwamen, heel belangrijk bij zo’n prestigieus project met een strakke deadline.
  lees meer over de ervaring van Mascha Hanusch - Project Directeur
  Ballast Nedam
 • Joris Geertman
  De kracht van TWST ligt in een integrale aanpak. De combinatie van coaching op individueel, team en organisatie niveau waarbij gekeken wordt naar gedrag, vaardigheden en kennis. Ik ben er van overtuigd dat dat de enige manier is om structureel prestaties te verbeteren. De begeleiding heeft geresulteerd in een toegenomen omvang van de salesfunnel, de nadruk gelegd op grotere deals, op een nieuw portfolio met meer impact op de klant.
  lees meer over de ervaring van Joris Geertman - Business Director KPN Consulting
  KPN Consulting
 • Dennis Lausberg
  De meerwaarde van werken met TWST is dat we niet alleen maar ‘hoog over’ bleven praten over resultaten. Zij hebben ons geholpen om scherp met elkaar de resultaten vast te stellen die we willen behalen. Om zichtbare resultaten te behalen moet je bereid zijn met elkaar de bodem van het zwembad aan te raken. Als leidinggevende moet je dus gewoon vooral zelf ook afdalen en meedoen. Zelf ook op de foto gaan staan.
  lees meer over de ervaring van Dennis Lausberg - regiodirecteur Woonstad Rotterdam
  Woonstad Rotterdam
 • Walewein Lichtenauer
  Met TWST hebben we een boost kunnen geven aan een groep account managers. TWST heeft zich pragmatisch, doelgericht en als een open sparringspartner opgesteld, waarin de account managers zich meer bewust zijn geworden van de elementen die hen effectiever maken en meer succes oogsten.
  Walewein Lichtenauer - Chief Commercial Officer DTG
  DTG
 • Hendrik-Jan Hunink
  TWST bracht een bijzonder goed en inspirerend verhaal. Het bood praktische inzichten die direct toepasbaar zijn in de onderlinge samenwerking op onze projecten en in de dienstverlening naar onze klanten en partners.
  Hendrik-Jan Hunink - director Alliances & Channel Oracle BeNeLux
  Oracle
 • Freek Haerkens
  Dit project met TWST heeft bereikt dat wij als advocaten bij onze acquisitie niet langer vooral vanuit onze eigen specialisatie denken maar bij onze aanpak nog veel meer uitgaan van de klant. Bij de behandeling van onze zaken doen we dat al maar nu dus ook bij onze business development. Daar worden wij, maar vooral de klant, als het goed is op de lange termijn beter van!
  lees meer over de ervaring van Freek Haerkens - advocaat en managing partner Van Iersel Luchtman N.V.
  Van Iersel Luchtman
 • Magda Heijtel
  TWST was oprecht geïnteresseerd in ons bedrijf met een feilloos gevoel voor timing om dit te tonen. Op een sympathieke maar confronterende wijze dacht TWST met ons mee in oplossingen om ons bedrijf succesvoller te maken.
  Magda Heijtel - bestuurder Impuls
  Impuls
 • Karel Kinders
  Het leek wel of ze één van ons waren. Dat gaf vertrouwen. Ze waren snel op de hoogte van onze organisatie en dat was cruciaal om de opdracht goed uit te voeren.
  lees meer over de ervaring van Karel Kinders - manager director SAS Institute
  Implus
 • Frank Wammes
  Via onverwachte invalshoeken wist TWST ons op het scherpst van de snede te zetten. Scherpte en openheid maar wel met een lach. Die combinatie maakte het niet alleen vermakelijk, maar vooral ook succesvol!
  Frank Wammes - director New Business Models & IP, Capgemini
  Capgemini

Onze adviseurs

Dit zijn de mensen die het verbetervuur in jouw organisatie laten ontvlammen

 • Dictus
  Nicolai
 • Huib
  Ribbens
 • Tamira
  Nicolai - van Vught
 • Robert
  Oskam
 • Anja
  Ringerwöle
 • Julia
  de Ploeg - de Borst
 • Sander
  Boon
 • Aurelia
  Stroes
 • Linde
  Peters
 • Felicienne
  Bloemers
 • Wendy
  Blankert
 • Arjan
  Kindermans
 • Freek
  Aalberts
 • Marc
  Treling
 • Jan Pieter
  Blom

Wij zijn razend benieuwd naar jouw verbeteruitdaging!

Bel of mail met Dictus, hij regelt voor jou een aanstekelijke kennismaking met TWST

06 5332 3900 dictus@twst.nl Adriaan Dortsmanplein 3, 1411 RC Naarden
KvK 51585766  -  BTW NL850086358B01